Objednávka

Reklamačný poriadok

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

 • Monitor plodnosti Daysy, ktorý je zdravotníckou pomôckou, nám môžete vrátiť v zmysle § 6, ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok (Vyhláška č. 21/2012 Z. z., ďalej len "vyhláška") a to do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 • Vrátená zdravotnícka pomôcka musí byť nepoužitá, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom a faktúrou.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
 • V zmysle zákona o zdravotnických pomôckach je možné vrátiť iba tovar, ktorý je nepoužitý, t.j. neprebehlo žiadne meranie pod jazykom.
 • Tovar je nevyhnutné vrátiť v nepoškodenom stave, v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a to poštou (odporúčame zaslať doporučene prípadne ako poistenú zásielku, prosím, nie však na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!) na adresu Ferty s.r.o., Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava alebo po dohode osobne na tejto adrese.
 • Prosíme o starostlivé a dôkladné zabalenie tovaru, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.
 • Za akékoľvek zníženie hodnoty, opotrebenie či poškodenie vráteného tovaru zodpovedá kupujúci.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomne, preto prosíme o vyplnenie a podpísanie formulára na "Odstúpenie od zmluvy" (alebo môžete použiť aj Vašu vlastnú formuláciu) a zašlite nám ho poštou na vyššie uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu info@daysy.sk.
 • Na úspešné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe − bez tohto dokladu nie je možné si toto právo uplatniť.
 • Peniaze Vám vrátime na účet, ktorý Ste uviedli vo formulári Odstúpenie od zmluvy a to najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru.
 • V prípade, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, bude tovar vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.
 • Podrobnejšie informácie k vráteniu tovaru nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Reklamácia tovaru

 • Záruka na náš tovar je 24 mesiacov.
 • V prípade výskytu vady, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu a to písomne na adrese Ferty s.r.o., Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava alebo elektronicky na info@daysy.sk.
 • Pri reklamácií nás môžete kontaktovať elektronicky, urýchlite tak vybavenie Vašej reklamácie. My Vás budeme obratom kontaktovať a vysvetlíme Vám ďalší postup. V e-maile nám prosím:
  • uveďte číslo Vašej objednávky (je uvedené na doklade, ktorý Vám bol s tovarom zaslaný),
  • pripojte scan/kópiu Vašej faktúry,
  • uveďte popis charakteru závady, ako k nej došlo, prípadne ako Ste ju zistili,
  • pripojte fotografie s detailom závady,
  • sériové číslo Vašej Daysy, nájdete ho v aplikácií DaysyView.
 • Uplatniť svoju reklamáciu môžete aj prostredníctvom vyplnenia nášho "Reklamačného protokolu", ktorý prosím pripojte k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar nám prosím zašlite aj so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. Tovar je potrebné dôkladne a starostlivo zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.
 • Reklamovaný tovar v prípade zaslania poštou odporúčame poslať doporučene alebo ako poistený balik, prosím nie však na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 • K Vašej reklamácií sa vyjadríme obratom, v prípade zložitých prípadov do troch pracovných dní. V určitých prípadoch môže byť potrebné odborné technické zhodnotenie stavu výrobku, čo môže predlžiť čas vybavenia Vašej reklamácie.
 • Najneskôr do 30 dní od uplatnenia bude Vaša reklamácia vybavená.
 • Neváhajte nás kontaktovať s otázkou ohľadom priebehu Vašej reklamácie, radi Vás budeme priebežne informovať. Urobíme čo je v našich silách, aby Vaša reklamácia bola vybavená v čo najkratšom čase a k Vašej maximálnej spokojnosti.
 • Podrobnejšie informácie o reklamácií tovaru môžete nájsť v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Storno objednávky

V prípade, že Ste si Váš nákup Daysy rozmysleli, prosím, kontaktujte nás čo najskôr (e-mailom na info@daysy.sk, alebo telefonicky na čísle 0915 202 508), aby sme predišli odovzdaniu Vašej objednávky prepravcovi.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy [PDF]

  Formulár na odstúpenie od zmluvy [WORD]

  Reklamačný protokol [PDF]

  Reklamačný protokol [WORD]