Technológia

Prirodzené metódy plánovania počatia

Pojem "prirodzené metódy plánovania počatia" ("Natural Fertility Awareness Methods") sa vzťahuje na rôzne spôsoby určovania plodných a neplodných fáz ženského cyklu a môžu by byť využívané pri plánovní rodiny. Základ všetkých prirodzených metód plánovania počatia spočíva v ženinom porozumení a rozpoznávaní jej plodnosti. Preto je presné určenie plodných a neplodných dní ženského cyklu založené na jej prirodzených fyziologických znakoch. Prirodzené metódy plánovania počatia poskytujú párom presne tie informácie, ktoré potrebujú na určenie tých dní v každom cykle ženy, počas ktorých je pravdepodobnosť otehotnenia vyššia.

Je mnoho spôsobov a metód, ktoré môžu ženy použiť na zistenie svojej plodnosti. Tieto zahŕňajú teplotnú metódu, metódu sledovania cervikálneho hlienu, kalendárnu metódu, symptotermálnu metódu a symptohormonálnu metódu.

Daysy: presná metóda prirodzeného plánovania počatia

Ako spoľahlivý a zároveň štýlový monitor plodnosti, v zmysle prirodzeného plánovania počatia ("Fertility Awareness Method"), Daysy vypočítava plodnú fázu cyklu ženy na základe veľmi citlivého a presného, počítačovo-asistovaného merania bazálnej teploty tela, ktorú získava bezprostredne po zobudení.

V monitore plodnosti Daysy integrovaný teplomer umožňuje obzvlášť presné meranie. Toto odlišuje Daysy od iných metód, ktoré vyžadujú separátny bazálny teplomer ponechávajúc na užívateľovi, ktorý teplomer bude používať. Následne tu niet záruky, že použitý teplomer spĺňa požadované štandardy. Nepresnosti v meraniach a chyby v zaokrúhľovaní môžu byť spôsobené samotným teplomerom alebo pri zadávaní dát do aplikácie. Tieto chyby vedú k neželaným tehotenstvám alebo naopak, k nenaplneným túžbam po otehotnení.

Vďaka inteligentnému agoritmu založenom na vedeckom výskume, mnohých rokoch skúseností vyše 500 000 užívateliek a sofistikovanej technológií, produkty spoločnosti Valley Electronics ponúkajú najvyššiu kvalitu, presnosť a spoľahlivosť pre sledovanie menštruačného cyklu. Faktory ovplyvňujúce menštruačný cyklus, napríklad stresové obdobia, konzumácia alkoholu a nedostatok spánku, sú zohľadňované v algoritme.

Štúdie podporované spoločnosťou Valley Electronics ukazujú, že algoritmus Daysy rozlišuje medzi plodným a neplodným oknom s presnosťou viac než 99%, poskytujúc tak spoľahlivú alternatívu k bežným metódam prirodzeného plánovania počatia.

Daysy umožňuje ženám ako Ste Vy narábať prirodzenejším spôsobom so svojou plodnosťou a menštruačným cyklom. Ako spoľahlivý štýlový monitor plodnosti, v zmysle metód prirodzeného plánovania počatia, Daysy vypočítava plodnú fázu ženského cyklu na základe veľmi citlivého a presného, počítačovo-asistovaného merania bazálnej teploty tela získaného bezprostredne po zobudení. Daysy Vám povie, kedy sa nachádzate vo svojom plodnom okne a kedy nie. Počas Vášho plodného obdobia sa môžete rozhodnúť pre plánovanie tehotenstva, počas Vašej neplodnej fázy to nie je možné. Rozhodnutie je na Vás.

Rýchly, spoľahlivý a osvedčený: Môžete sa spoľahnúť na Daysy algoritmus

Na rozdiel od iných metód, Daysy to robí skutočne jednoduchým zistiť s istotou, kedy sa nachádzate vo svojej plodnej alebo neplodnej fáze. Jednoduchá a intuitívna obsluha Daysy Vás informuje o Vašom aktuálnom stave plodnosti v priebehu pár sekúnd. Jediné, čo musíte spraviť je odmerať si pomocou Daysy Vašu bazálnu teplotu tela pod jazykom každé ráno ihneď po zobudení a to ešte predtým, než vstanete. Okrem toho, zadáte svoju menštruáciu, keď ju máte. Na základe Vašich dát, dát z 5 miliónov menštruačných cyklov a 30 rokov skúseností, algoritmus Daysy vypočíta v priebehu niekoľkých sekúnd či Ste plodná, alebo nie.

Tieto tri farby udržia prehľad o Vašom cykle a stave plodnosti

  • Ak Vám Daysy zobrazí zelené svetlo, nie Ste plodná.
  • Ak Vám Daysy zobrazí červené svetlo, Ste plodná / je možné, že Ste plodná.
  • Ak Vám Daysy zobrazí blikajúce červené svetlo, znamená to predpovedaný deň ovulácie.
  • Žlté dni označujú odchýlky či kolísanie cyklu. Taktiež môžu znamenať, že je Daysy vo fáze spoznávania Vášho cyklu.

Počas Vášho plodného okna sa môžete rozhodnúť pre plánovanie tehotenstva, počas Vašej neplodnej fázy to nie je možné. Je to Vaše rozhodnutie.

Prečo je Daysy ideálna pre sledovanie plodnosti

Jednou z výhod Daysy je jej schopnosť skúmať Váš vlastný menštruačný cyklus a spoznať Vaše telo lepšie. Okrem jednoduchého zmerania Vašej rannej bazálnej teploty tela a zadania údajov o Vašich dňoch menštruácie, nič iného nie je potrebné, aby Ste mali prehľad o svojom cykle a tele.

Poznajte svoj cyklus, poznajte seba!

Možnosti a výzvy metód založených na prirodzenom plánovaní počatia

Najdôležitejším prínosom prirodzených metód plánovania počatia je, že sú bez akýchkoľvek hormónov a chemických látok. Tieto metódy sú výlučne založené na pozorovaní individuálneho tela a cyklu; a preto napĺňajú potreby žien, ktoré sa usilujú o naturálny životný štýl, uvedomovanie si svojho cyklu a sofistikovanú gramotnosť tela. Nielen že sa ženy naučia viac o svojej plodnej fáze, ale tiež môžu identifikovať a chápať telesné zmeny lepšie.

Navyše sa môžu ženy, spolu so svojimi partnermi, rozhodovať slobodne o zakladaní svojej rodiny. Na to, aby tieto metódy prirodzeného plánovania počatia boli efektívne, určité obdobie praxe a kontinuity v sledovaní mesačného cyklu je nevyhnutné. Najvyššia presnosť môže byť dosiahnutá pravidelným používaním pomôcok na sledovanie plodnosti, akou je aj zdravotná pomôcka Daysy. Daysy je jediný monitor plodnosti, ktorý kombinuje teplotnú metódu so sofistikovaným algoritmom a využíva štatistické výpočty na zaistenie presnej predpovede. Toto umožňuje flexibilitu v plánovaní alebo neplánovaní tehotenstva alebo s maximálnou presnosťou.

Počas Vášej plodnej fázy sa môžete rozhodnúť pre plánovanie tehotenstva, počas Vašej neplodnej fázy to nie je možné. Je to Vaša voľba.